Upit zakonodavstvo, pronađeno natuknica: 105

Bottai, Giuseppe

Bottai [bot:ại'], Giuseppe, talijanski političar (Rim, 3. IX. 1895 – Rim, 9. I. 1959). Talijanski okupacijski ...

brak (životna zajednica)

brak, životna zajednica žene i muškarca; društveni odnos između osoba različita spola reguliran pravnim ...

Calhoun, John Caldwell

Calhoun [kælhu:'n], John Caldwell, američki političar (Abbeville County, South Carolina, 18. III. 1782 ...

Corpus iuris civilis

Corpus iuris civilis [ko'rpus ju:'ris ci:vi:'lis] (lat.: Zbornik civilnoga prava), zakonodavstvo posljednjega ...

Crnić, Zlatko

Crnić, Zlatko, hrvatski pravnik (Mraclin, kraj Velike Gorice, 4. IV. 1940 – Severin na Kupi, 29. IX. 1992). ...

Dandolo, Andrea

Dandolo [da'~], Andrea, mletački dužd i povjesničar (Venecija, između 1307. i 1310 – Venecija, 7. IX. 1354). ...

Delarue, Henri

Delarue [dəlaʀy'], Henri, francuski političar (?, 1821 – Pariz, X. 1861). Kao tajnik crnogorskog kneza ...

dijaspora

dijaspora (grč. δıασπορά: rasipanje), raseljivanje pripadnika nekog naroda, etničke, vjerske ili etnokonfesijske ...

Disraeli, Benjamin

Disraeli [dizrẹi'li], Benjamin, britanski političar i državnik (London, 21. XII. 1804 – London, 19. IV. 1881). ...

dom

dom, dio parlamenta, predstavničkog tijela, koji se prema ustroju dijeli na jednodomni, dvodomni i ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >