D’Annunzio, Gabriele

D’Annunzio [dan:u'ncio], Gabriele, talijanski pisac (Pescara, 12. III. 1863 – Gardone Riviera, Brescia, ...

deiktičan

deiktičan (grč. δεıϰτıϰός: pokazan, poput zamjenice ili člana), podoban za izražavanje deikse. U jezičnim ...

Demeter, Dimitrija

Demeter, Dimitrija, hrvatski književnik, kritičar, prevoditelj i kazališni djelatnik (Zagreb, 21. VII. 1811 ...

Demosten

Demosten (grčki Δημοσϑένης, Dēmosthénēs), grčki govornik i državnik (Peanija u Atici, 384. pr. Kr. – ...

Desnica, Vladan

Desnica, Vladan, hrvatski književnik srpskog podrijetla (Zadar, 17. IX. 1905 – Zagreb, 4. III. 1967). ...

dioba vlasti

dioba ili podjela vlasti, jedno od načela organizacije vlasti, po kojem tri osnovne funkcije vlasti ...

diploma

diploma (grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), svjedodžba nekih završnih ispita, ...

diplomatika

diplomatika (franc. diplomatique, prema grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), ...

Dirac, Paul Adrien Maurice

Dirac [diræ'k], Paul Adrien Maurice, engleski fizičar (Bristol, 8. VIII. 1902 – Tallahassee, Florida, ...

direktrisa

direktrisa (franc. directrice: upraviteljica), u geometriji, (1) ravnalica, krivulja duž koje se pomiče ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|