Agadžanjan, Krikor Bedros

Agadžanjan, Krikor Bedros (armenski Գրիգոր Պետրոս Աղաճանեան, talijanski Gregorio Pietro Agagianian), ...

agroklimatologija

agroklimatologija (agro- + klimatologija), znanost koja se bavi proučavanjem utjecaja klime i pojedinih ...

Akerman, Chantal

Akerman [akεʀmaʹn], Chantal (Anne), belgijska filmska redateljica, videoumjetnica i književnica (Bruxelles, ...

Alembert, Jean Baptiste Le Rond d’

Alembert [al8118bε:'ʀ], Jean Baptiste Le Rond d’, francuski filozof, znanstvenik, fizičar, matematičar ...

Aletin Natali, Ivan

Aletin Natali, Ivan (Aletić, Natalić, Alethius, Alethy, Alleti, Dživo), hrvatski polihistor i kolekcionar ...

alfabet

alfabet, konvencionalno poredan niz svih slova koja se upotrebljavaju u kojem pismu, pa onda, u prenesenom ...

Allen, Woody

Allen [æ'lən], Woody (pravo ime Allen Stewart Konigsberg), američki filmski redatelj, glumac, scenarist ...

aloj

aloj ili aloja (lat. aloe < grč. ἀλόη) (Aloe), biljni rod iz porodice čepljezovki (Asphodelaceae). To ...

Alpe

Alpe (njemački Alpen, francuski Alpes, talijanski Alpi), oko 1200 km dug i prosječno 150 do 260 km širok ...

Altis

Altis (elejski grčki Ἄλτıς, Áltis, grčki ἄλσος: lug; srodno gotskomu alhs: hram), Zeusov sveti gaj u ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|