biotehnologija

biotehnologija (bio- + tehnologija). 1. Znanost o biološkim procesima koji se primjenjuju za proizvodnju ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Bloomsbury Group

Bloomsbury Group [blu:'mzbəri gru:p] (engl.), naziv – prema dijelu Londona oko Britanskog muzeja – za ...

bljeskalica

bljeskalica, uređaj za odašiljanje svjetlosnih impulsa, pri čemu trajanje impulsa i stanke može biti ...

Bogdanić, Mirko Danijel

Bogdanić, Mirko Danijel (Daniel Emerik), hrvatski astronom i matematičar (Virovitica, 5. XI. 1760 – ...

Bohr, Niels

Bohr [bu:'63308əɹ], Niels, danski fizičar (Kopenhagen, 7. X. 1885 – Kopenhagen, 18. XI. 1962). Otac Aagea ...

bolest

bolest, poremećaj normalnih odnosa u organizmu sa specifičnim uzrokom i prepoznatljivim simptomima i ...

Bopp, Franz

Bopp [bɔp], Franz, njemački lingvist (Mainz, 14. IX. 1791 – Berlin, 23. X. 1867). Začetnik sustavnih ...

Borna

Borna, hrvatski knez (?, druga polovica VIII. st. – ?, 821). Godine 814. kao franački vazal došao u ...

Boscán, Juan

Boscán [boska'n], Juan (katalonski Joan Boscà Almugaver [buska' əlmuγa'βə(r)]), španjolski književnik ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|