beton

beton (franc. béton < starofranc. betun: blato, šljunak, drobljenac < lat. bitumen), građevni materijal ...

bibliografija

bibliografija (biblio- + -grafija). 1. Popis bibliografski obrađene građe. 2. Znanstvena disciplina ...

bibliologija

bibliologija (biblio- + -logija), znanost o knjizi. Za tu znanost u prošlosti često se koristio naziv ...

bibliotekarstvo

bibliotekarstvo ili knjižničarstvo, djelatnost koja se obavlja u knjižnicama, a obuhvaća odabir, nabavu, ...

bilinopoljska abjuracija

bilinopoljska abjuracija, javno odricanje od krivovjerja predstavnika »bosanskih krstjana«, što su ga ...

bilježnik javni

bilježnik, javni (lat. notarius publicus), samostalni i neovisni nositelj javnobilježničke službe koji ...

biocenoza

biocenoza (bio- + grč. ϰοίνωσıς: zajednica), životna zajednica raznovrsnih biljnih i životinjskih organizama ...

biokemija

biokemija (bio- + kemija), osnovna prirodna znanost koja se bavi molekularnim strukturama i procesima ...

bioluminiscencija

bioluminiscencija (bio- + luminiscencija), hladno svijetljenje u živih organizama koji procesom izmjene ...

Biondo, Flavio

Biondo [bio'~], Flavio (latinizirano Flavius Blondus), talijanski humanist i povjesničar (Forlὶ, 1392 ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|