hidraulični strojevi

hidraulični strojevi, strojevi u kojima je radni medij tekućina. Oni mehan. energiju ili oduzimaju ili ...

hidrocefalus

hidrocefalus (grč. ὑδροϰέφαλον [πάϑος], lat. hydrocephalus, vodena glava), proširenje prostora unutar ...

hidroplan

hidroplan (hidro- + [aero]plan). 1. Zrakoplov koji uzlijeće s vodene površine i slijeće na nju, tj. ...

hijerofant

hijerofant (grč. ıεροφάντης: onaj koji otkriva svete stvari), u antičkoj Grčkoj, jedan od najuglednijih ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

Hirsch, Eric Donald

Hirsch [hə:ɹš], Eric Donald, američki književni teoretičar (Memphis, 22. III. 1928). Doktorirao 1957. ...

historicizam

historicizam (historizam) (njem. Historizismus, franc. historicisme; njem. Historismus, franc. historisme). 1. ...

Hittorf, Johann Wilhelm

Hittorf [hi'tɔrf], Johann Wilhelm, njemački fizičar i kemičar (Bonn, 27. III. 1824 – Münster, 28. XI. 1914). ...

Hjelmslev, Louis Trolle

Hjelmslev [je'l63308msleu], Louis Trolle, danski lingvist (Kopenhagen, 3. X. 1899 – Kopenhagen, 30. V. 1965). ...

Hladnik, Boštjan

Hladnik, Boštjan, slovenski filmski redatelj i scenarist (Kranj, 30. I. 1929 – Ljubljana, 30. V. 2006). ...

|<  < (31)  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >|