Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Frankapan, Ivan V.

Frankapan, Ivan V., hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban (?, prije 1343 – Senj, 29. XI. 1393). Sin Bartola VIII. ...

Frankapan, Krsto I.

Frankapan, Krsto I., hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban (? Modruš, oko 1482 – Martijanec kraj Ludbrega, ...

Frankapan, Vuk II. Krsto

Frankapan, Vuk II. Krsto, general i zapovjednik Hrvatske i Primorske krajine (?, oko 1578 – ?, prije ...

Fritz, Ignjat Franjo

Fritz [fric], Ignjat Franjo, hrvatski kirurg (Karlovac, 31. V. 1778 – Prag, 22. III. 1841). Studij medicine ...

Froissart, Jean

Froissart [fʀwasa:'ʀ], Jean, francuski kroničar i pjesnik (Valenciennes, oko 1337 – Chimay kraj Charleroia, ...

Galić, Mirko

Galić, Mirko, hrvatski novinar (Piramatovci kraj Šibenika, 23. I. 1945). Diplomirao 1969. na Fakultetu ...

galoromanski jezici

galoromanski jezici (francuski langues gallo-romanes, njemački galloromanische Sprachen), podskupina ...

Geiger-Müllerovo brojilo

Geiger-Müllerovo brojilo [gại'geɹ my'ləɹ~] (po Hansu Geigeru i Waltheru Mülleru), uređaj za detekciju ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

|<  <  21  22  23  24  25 (26)  27  28  29  30  >  >|