fizikalna kemija

fizikalna kemija (zastarjela istoznačnica: fizička kemija), grana kemije u kojoj se građa tvari i njihove ...

fizikalni zakon

fizikalni zakon, univerzalna izjava o prirodnoj pojavi oblikovana na temelju promatranja ili izvođenja ...

fiziologija

fiziologija (fizio- + -logija), znanost o životnim procesima i funkcioniranju živih organizama. Proučava ...

Florida

Florida [flɔ'ridə], savezna država u jugoistočnom dijelu SAD‑a; 152 747 km2 (kopnena površina, bez unutrašnjih ...

flotacija

flotacija (engl. flo/a/tation: plivanje, plutanje), jedan od tehnoloških postupaka odvajanja korisnih ...

Fontainebleau

Fontainebleau [f61533tεnblọ'], grad 56 km jugoistočno od Pariza u departmanu Seine-et-Marne, Francuska; ...

Forenbaher, Gustav

Forenbaher, Gustav (Forenbacher, August), hrvatski dermatovenerolog (Fužine, 10. III. 1891 – Zagreb, ...

Formin (zadarski biskup)

Formin (Forminus, Firminus), zadarski biskup (?, druga polovica IX. st. – ?, prva polovica X. st.). ...

Fournier, Pierre Simon

Fournier [fuʀn·jẹ'], Pierre Simon, francuski slovoljevač i grafičar (Pariz, 15. IX. 1712 – Pariz, 8. X. 1768). ...

Francuska

Francuska (France; Republika Francuska/République française), država u zapadnoj Europi, između Belgije ...

|<  <  21  22  23  24 (25)  26  27  28  29  30  >  >|