filološke škole

filološke škole, različite težnje i orijentacije u standardizaciji hrvatskoga jezika. U drugoj polovici ...

filozofija

filozofija (grčki φıλοσοφία: ljubav prema mudrosti), nastojanje oko temeljnog uvida u ono što jest poradi ...

finalizam

finalizam (prema latinski finis: kraj, svrha), u filozofiji, nauk o determiniranosti ili svrhovitoj ...

financiranje

financiranje, davanje novca ili odobravanje novčanih kredita nekom ekon. subjektu, obično kako bi se ...

Findrik, Mirko

Findrik, Mirko, hrvatski veterinar (Podlugovi kraj Visokog, BiH, 17. X. 1917 – Zagreb, 28. VIII. 1979). ...

Firentinski ugovor

Firentinski ugovor, međunarodni ugovor o uvozu obrazovne, znanstvene i kulturne građe (knjiga, časopisa, ...

fitocenologija

fitocenologija (fito- + -ceno + -logija) (fitosociologija), znanstvena disciplina koja proučava udruživanja ...

FitzGerald, George Francis

FitzGerald [fic62721e'rləd], George Francis, irski fizičar (Dublin, 3. VIII. 1851 – Dublin, 22. II. 1901). ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem subatomskih i temeljnih čestica ...

|<  <  21  22  23 (24)  25  26  27  28  29  30  >  >|