fenilalanin

fenilalanin (fenil + alanin), α-amino-β-fenilpropionska kiselina, C6H5CH2CH(NH2)COOH, esencijalna proteogena ...

Ferić, Đuro

Ferić, Đuro (Gvozdenica; Georgius Ferrich/ius/), hrvatski književnik (Dubrovnik, 5. VI. 1739 – Dubrovnik, ...

Fernberger, Ivan

Fernberger [fε'rnbergəɹ], Ivan (Feremberger, Ferenberg; Hans, Johann), austrijski vojskovođa, zapovjednik ...

feudalizam

feudalizam (prema srednjovj. lat. feudalis: koji se odnosi na sustav feuda), društv. sustav prava i ...

Fichte, Johann Gottlieb

Fichte [fi'62179tə], Johann Gottlieb, njemački filozof (Rammenau, 19. V. 1762 – Berlin, 29. I. 1814). Jedan ...

fiducija

fiducija (lat. fiducia: povjerenje; zalog), u rim. pravu, ugovor koji nastaje tako što jedna stranka, ...

Fidži

Fidži (Fiji/Viti; Republika Fidži/Republic of Fiji, fidžijski Matanitu ko Viti), država u otočnoj skupini ...

figura

figura (lat.). 1. Lik, oblik. 2. Prikaz ljudskog lika, rjeđe životinje ili nekog fantastičnog bića ...

Filipović, Stjepan

Filipović, Stjepan, hrvatski agronom (Velagići, BiH, 16. VIII. 1886 – Ključ, 2. XII. 1955). Doktorirao ...

Filoktet

Filoktet (grč. Φıλοϰτήτης, Philoktḗtēs), junak iz grčkoga mita. Tesalski kralj, naslijedio Heraklov ...

|<  <  21  22 (23)  24  25  26  27  28  29  30  >  >|