Emilija i Romanja

Emilija i Romanja (talijanski Emilia-Romagna), regija u sjevernoj Italiji između Apenina, rijeke Pada ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

endocitoza

endocitoza (endo- + -citoza), zajednički naziv za procese fagocitoze i pinocitoze. Fagocitoza je biološki ...

endoplazmatski retikulum

endoplazmatski retikulum (endo- + -plazma i lat. reticulum: mrežica), sustav plosnatih šupljina ili ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

Enomaj

Enomaj (grč. Oἰνόμαος, Oinόmaos), u grčkoj mitologiji, sin boga Aresa i Harpine, kralj u Elidi na Peloponezu. ...

epanalepsa

epanalepsa (grč. ἐπανάληψıς: ponavljanje, opetovanje, podvostručivanje), figura ponavljanja jedne ili ...

epistemologija

epistemologija (grč. ἐπıστήμη: znanje, znanost + -logija), u filozofiji, izvorno označuje »nauk o znanosti« ...

Erdmann-Pandžić, Elisabeth von

Erdmann-Pandžić [e'rdman ~], Elisabeth von, njemačka filologinja (Frankfurt na Majni, 5. XI. 1956). ...

esej

esej (franc. essai: ogled, pokušaj), kraći prozni sastavak u književnosti, znanosti i publicistici visokog ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|