Amanpour, Christiane

Amanpour [æ'mənpuəɹ], Christiane, američka televizijska novinarka (London, 12. I. 1958). Od 1983. radi ...

amaterizam

amaterizam (franc. amateurisme, od amateur: ljubitelj), bavljenje kakvom djelatnošću – posebice športskom, ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

amortizacija

amortizacija (njem. Amortisation za franc. amortissement: umrtvljivanje, slabljenje od ad- + lat. mortuus: ...

Ampère, André-Marie

Ampère [8118pε:'ʀ], André-Marie, francuski fizičar, matematičar, kemičar i filozof (Lyon, 20. I. 1775 – ...

anaglifni postupak

anaglifni postupak, optički postupak koji omogućuje stereoskopsko promatranje trodimenzijskog objekta ...

anarhizam

anarhizam (prema grč. ἀναρχίa: bezvlađe), doktrina i pokret za uspostavljanje pravednoga društva bez ...

Angkor

Angkor [a'~] (kmerski oblik za sanskrtski nagara: kraljevsko prebivalište), ostatci i ruševine istoimenoga ...

Anselmo Canterburyjski

Anselmo Canterburyjski, engleski teolog i filozof (Aosta, Italija, 1033/34 – Canterbury, 21. IV. 1109). ...

antena

antena (lat. antenna: jedreni križ). 1. U elektrotehnici, aktivni ili pasivni element koji u sklopu ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|