država

država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan ...

Držić, Marin

Držić, Marin (zvan Vidra), hrvatski pjesnik, dramski pisac, autor političkih tekstova i glumac (Dubrovnik, ...

Dubrovnik

Dubrovnik, grad i luka na jugu Dalmacije, sjedište Dubrovačko-neretvanske županije; 26 922 st. (2021). Smještaj ...

Du Fu

Du Fu (Tu Fu, Tou Fou), kineski pjesnik (Duling, Shaanxi, 712 – Leiyang, Hunan, 770). Stvarao u doba ...

Dupuytren, Guillaume

Dupuytren [dypɥitʀ63338'], Guillaume, francuski kirurg (Pierre-Buffière, 3. X. 1777 – Pariz, 8. II. 1835). ...

Dupuytrenova bolest

Dupuytrenova bolest [dypɥitʀ63338'~] (Dupuytrenova kontraktura ili palmarni fasciitis), zadebljanje potkožne ...

džihad

džihad (tur. cihat < arap. ğihād: borba, rat), u islamu, sveukupno duhovno i materijalno pregnuće u ...

Đurđevački peski

Đurđevački peski (Podravski peski), pješčano područje u Podravini, sjeverozapadno od Đurđevca; obuhvaća ...

egdotika

egdotika (grč. ἐϰδίδωμı: izdajem), zasebna disciplina skupine pomoćnih povijesnih znanosti koja se bavi ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|