Čedadsko evanđelje

Čedadsko evanđelje (Čedadski evanđelistar, nazvano tako prema slovenskom liku imena za furlanski grad ...

Česi

Česi, zapadnoslavenski narod u Češkoj (oko 9,5 milijuna pripadnika; 90,4% stanovništva). U Slovačkoj ...

četnici

četnici. 1. Oni koji su u četi, koji četuju; hajduci, panduri, oružani općinski sluge. 2. Članovi ...

Čingrija, Pero

Čingrija, Pero, hrvatski političar (Dubrovnik, 24. VIII. 1837 – Dubrovnik, 13. VII. 1921). Pravni fakultet ...

čovjek

čovjek (grčki ἄνϑρωπος, latinski homo), fizički najsavršenije živo biće u prirodi, koje u sebi ujedinjuje ...

Črnko, Zvonimir

Črnko, Zvonimir, hrvatski glumac (Buševec, 1. VIII. 1936 – Buševec, 25. I. 2008). Studirao je glumu ...

Dalton, John

Dalton [dɔ:'ltən], John, engleski prirodoslovac, kemičar i fizičar (Eaglesfield, 6. IX. 1766 – Manchester, ...

daljinomjer

daljinomjer, instrument za mjerenje udaljenosti između neke točke (cilj) i stajališta promatrača, koji ...

D’Annunzio, Gabriele

D’Annunzio [dan:u'ncio], Gabriele, talijanski pisac (Pescara, 12. III. 1863 – Gardone Riviera, Brescia, ...

deiktičan

deiktičan (grč. δεıϰτıϰός: pokazan, poput zamjenice ili člana), podoban za izražavanje deikse. U jezičnim ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|