Calhoun, John Caldwell

Calhoun [kælhu:'n], John Caldwell, američki političar (Abbeville County, South Carolina, 18. III. 1782 ...

Campbell William Cecil

Campbell [kæ'mbəl], William Cecil, irsko-američki biolog (Ramelton, pokrajina Ulster, 28. VI. 1930). ...

Cape Canaveral

Cape Canaveral [kẹip kənæ'vərəl], rt na istočnoj obali Floride, nekadašnja ratna utvrda SAD-a, sada ...

Cape Town

Cape Town [kẹi'ptaun] (afrikaanski Kaapstad [kα:'pstat]), glavni grad i luka pokrajine Western Cape ...

cestovni promet

cestovni promet, prometna grana koja obavlja prijevoz ljudi i robe cestovnim vozilima. Pješački, zaprežni, ...

Cetingrad

Cetingrad (prije Cetin-Grad i do 1900. Vališ Selo), naselje i općinsko središte na Kordunu, 19 km sjeveroistočno ...

Cezar, Gaj Julije

Cezar, Gaj Julije (latinski Gaius Iulius Caesar [g:a'i·us ju:'li·us kại'sar]), rimski vojskovođa, državnik ...

Chesterton, Gilbert Keith

Chesterton [če'stətən], Gilbert Keith, engleski književnik (London, 29. V. 1874 – Beaconsfield, Buckinghamshire, ...

Chota Nagpur

Chota Nagpur [čo'ta na'gpur], ravnjak u sjeveroistočnome dijelu Indije; oko 65 500 km2. Obuhvaća ravnjake ...

cijepljenje (medicina)

cijepljenje (vakcinacija), unošenje cjepiva u organizam čovjeka ili životinje radi stvaranja specifične ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|