Tu Fu

Tu Fu (tradicionalno) →  du fu ...

Tu Youyou

Tu Youyou, kineska fitokemičarka (Ningbo, 30. XII. 1930). Diplomirala farmaciju na Pekinškom sveučilištu ...

abiogeneza

abiogeneza (a1- + bio- + -geneza), u biologiji, teorija po kojoj živa materija može nastati iz nežive; ...

Acta Croatica

Acta Croatica [a:'kta kro·a:'tika] (Hrvatski spomenici, Listine hrvatske), zbirka hrvatskih srednjovjekovnih ...

ad hoc

ad hoc [~ hok] (lat.: za to), upravo za to, s tom svrhom, s određenom namjerom, za tu (posebnu) priliku. ...

Adula

Adula [a:'~], najistočnija skupina Zapadnih Alpa u kantonima Graubündenu i Ticinu, Švicarska. Građena ...

aerodin

aerodin (engl. aerodyne, od aero- + grč. δύναμις: sila, snaga), zračna letjelica teža od zraka, koja ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

afrikata

afrikata (prema lat. affricare: trti), suglasnik složen od dvaju glasova: prvi je praskavi (okluziv), ...

afro-azijski jezici

afro-azijski jezici, danas već ustaljen naziv za jezike koji se govore ili su se govorili na široku ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|