Upit teorija, pronađeno natuknica: 941

austrijska škola

austrijska škola ili bečka škola, škola ekonomskog mišljenja, nastala potkraj XIX. st. Temelji se na ...

autobiografija

autobiografija (auto- + biografija), opis vlastitoga života, pisan u obliku pjesme, pisma, putopisa, ...

Babić, Ivan

Babić, Ivan, hrvatski filozof i politolog (Runovići kraj Imotskog, 20. V. 1929 – Zadar, 27. IV. 1975). ...

Babić, Šimun

Babić, Šimun, hrvatski ekonomist (Ugljane kraj Sinja, 7. VII. 1899 – Zagreb, 21. X. 1970). Studij ekonomije ...

Baire, René

Baire [bε:ʀ], René, francuski matematičar (Pariz, 21. I. 1874 – Chambéry, 5. VII. 1932). Doktorirao ...

Bajza, József

Bajza [bα'jzα], József, madžarski književnik (Szücsi, 31. I. 1804 – Budimpešta, 3. III. 1858). Podrijetlom ...

Baker, Alan

Baker [bẹi'kə], Alan, britanski matematičar (London, 19. VIII. 1939 – Cambridge, 4. II. 2018). Doktorirao ...

Baletić, Zvonimir

Baletić, Zvonimir, hrvatski ekonomist (Kljenak kraj Vrgorca, 26. I. 1936). Diplomirao (1959) i doktorirao ...

Banach, Stefan

Banach [ba'nah], Stefan, poljski matematičar (Krakov, 30. III. 1892 – Lavov, Ukrajina, 31. VIII. 1945). ...

Bandura, Albert

Bandura [bændu'rə], Albert, američki psiholog (Mundare, Kanada, 4. XII. 1925). Profesor psihologije ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|