Upit teorija, pronađeno natuknica: 940

turbelarijska teorija

turbelarijska teorija (prema znanstv. lat. Turbellaria: virnjaci), teorija biologa J. Hadžija o virnjacima ...

valna teorija

valna teorija (undulatorna teorija), teorija zasnovana na pretpostavci da je svjetlost val; grana klasične ...

abiogeneza

abiogeneza (a1- + bio- + -geneza), u biologiji, teorija po kojoj živa materija može nastati iz nežive; ...

Adorno, Theodor Wiesengrund

Adorno [adɔ'rno], Theodor Wiesengrund, njemački filozof, sociolog, muzikolog, skladatelj (Frankfurt ...

aeronautika

aeronautika (aero- + nautika), teorija i praksa projektiranja, proizvodnje i letenja zračnim letjelicama; ...

Afrić, Anton

Afrić, Anton (Ante), hrvatski elektroinženjer (Šibenik, 20. X. 1923 – Split, 16. VI. 2002). Diplomirao ...

Agić, Nihad

Agić, Nihad, bošnjački književnik, književni teoretičar i prevoditelj (Koraj kraj Tuzle, 6. VI. 1947). ...

akademije glazbene

akademije, glazbene. O glazbeno-teorijskim problemima raspravljalo se unutar akademija, koje se od XVI. st. ...

aksiomatska metoda

aksiomatska metoda, metoda konstruiranja aksiomatskoga sustava; način uspostave znanstvene teorije (npr. ...

aksiomatski sustav

aksiomatski sustav, sustav stavova kojemu su osnovni elementi: (1) aksiomi; (2) pravila na temelju kojih ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|