Upit teorija, pronađeno natuknica: 940

jafetska teorija

jafetska teorija →  marizam; marr, nikolaj jakovljevič ...

kinetička teorija plinova

kinetička teorija plinova, tumačenje makroskopskih svojstava plinova na temelju gibanja njihovih čestica ...

kritička teorija

kritička teorija (njem. Kritische Theorie), pojam koji je u okviru tzv. frankfurtske škole 1930-ih razvio ...

kvantna elektrodinamika

kvantna elektrodinamika (kvantna teorija polja), kvantna teorija međudjelovanja koja opisuje ponašanje ...

obavijesna teorija

obavijesna teorija, disciplina koja se bavi proučavanjem procesa koji sudjeluju u prenošenju, tj. odašiljanju ...

predmetna teorija

predmetna teorija, pomoćna disciplina spoznajne teorije i logike, sve na što je usmjerena teorijska ...

radna teorija vrijednosti

radna teorija vrijednosti, doktrina koja vrijednost robe izvodi iz proizvodne aktivnosti gosp. subjekata ...

spoznajna teorija

spoznajna teorija, u filozofiji, opći nauk o načelima čovjekova osjetilnoga, nadosjetilnoga, egzistencijalnog ...

standardna teorija čestica i sila

standardna teorija čestica i sila, kvantnomehanički teorijski opis potvrđen eksperimentalnim provjerama ...

stanična teorija

stanična teorija (celularna teorija), općeprihvaćeno biološko gledište prema kojemu je →  stanica temeljna ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|