Upit teorija, pronađeno natuknica: 940

analitička teorija brojeva

analitička teorija brojeva, dio teorije brojeva koji uključuje pitanja raspodjele primbrojeva, aditivnih ...

BCS-teorija

BCS-teorija (Bardeen-Cooper-Schriefferova teorija), prva mikroskopska teorija supravodljivosti (1957). ...

Bergeron-Findeisenova teorija

Bergeron-Findeisenova teorija [bæ'rjəron fi'ndaisən~] (po Toru Haroldu Percivalu Bergeronu i njemačkom ...

celularna teorija

celularna teorija (od lat. cellula: stanica) →  stanična teorija ...

čestična teorija svjetlosti

čestična teorija svjetlosti (korpuskularna teorija), teorija zasnovana na pretpostavci da se svjetlost ...

domino teorija

domino teorija, polit. mišljenje popularno u SAD-u od 1950-ih, po kojem se regionalno širenje komunizma ...

Einstein-Debyeova teorija toplinske provodnosti čvrstoga tijela

Einstein-Debyeova teorija toplinske provodnosti čvrstoga tijela [ại'nstain dəb62656i'ə~] (po Albertu Einsteinu ...

elektromagnetska teorija svjetlosti

elektromagnetska teorija svjetlosti →  svjetlost ...

elektroslaba teorija

elektroslaba teorija, teorija ustanovljena pri pokušajima formulacije konzistentne teorije slabih međudjelovanja ...

Financijska teorija i praksa

Financijska teorija i praksa →  financial theory and practice ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|