Upit teorija informacija, pronađeno natuknica: 26

društvo

društvo (lat. societas, engl. society, franc. société, njem. Gesellschaft, rus. обществo), skup pojedinaca ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

element

element (lat. elementum: počelo). 1. U svakidašnjoj uporabi: a) sastavni dio neke cjeline, sastojak ...

evolucija

evolucija (lat. evolutio: razvoj, razvitak), razvoj iz nižega u više, iz jednostavnoga u složeno, nekoga ...

glas

glas. 1. Zvuk proizveden ljudskim ili životinjskim grlom, tj. glasovnim, fonacijskim organom (→  grkljan). ...

Marschak, Jacob

Marschak [marša'k], Jacob, njemački i američki ekonomist i statističar (Kijev, 23. VII. 1898 – Los Angeles, ...

masa

masa (lat. massa: tijesto < grč. μάζα: ječmeni hljeb kruha, prema μάσσειν: mijesiti). 1. U svakodnevnom ...

pravo

pravo, poredak društvene regulacije u kojem se neki međuljudski odnosi usmjeravaju s pomoću normi radi ...

relativistička fizika

relativistička fizika, moderna fizičko-matematička teorija koja potpuno obuhvaća prirodne pojave na ...

signal

signal (prema kasnolat. signalis: koji označava, bilježi). 1. Fizikalna predodžba informacije. Signali ...

|<  1 (2)  3