Upit telekomunikacije, pronađeno natuknica: 39

Siemens AG

Siemens AG [zi:'məns a:ge:'], njemačka kompanija za proizvodnju elektrotehničkih i elektroničkih proizvoda ...

Simović, Anton

Simović, Anton, hrvatski pomorski stručnjak, kapetan fregate i kapetan duge plovidbe (Muo kraj Kotora, ...

svemirsko pravo

svemirsko pravo, dio međunar. javnoga prava koji uređuje pravni režim svemira, odnose država glede ...

Tampere

Tampere [tα'mpɛrɛ] (švedski Tammerfors [tamərfɔ'rs]), grad u jugozapadnoj Finskoj; 230 834 st. (2017). ...

telefonija

telefonija (tele- + -fonija), telekomunikacijski sustav koji omogućuje govornu komunikaciju s pomoću ...

Tkalić, Mladen

Tkalić, Mladen, hrvatski inženjer elektrotehnike (Zagreb, 30. IX. 1938 – Zagreb, 27. VII. 2016). Diplomirao ...

voki-toki

voki-toki (amer. engl. walkie-talkie, prema walk: hodati i talk: pričati), prenosivi ručni primopredajnik ...

Winnipeg (grad)

Winnipeg [wi'nipeg], glavni i najveći grad pokrajine Manitobe, južna Kanada; 705 244 st. (2016). Leži ...

Župan, Josip

Župan, Josip, hrvatski inženjer elektrotehnike (Drvar, BiH, 9. III. 1920 – Zagreb, 2. III. 1988). Diplomirao ...

|<  1  2  3 (4)