Upit telekomunikacije, pronađeno natuknica: 39

Europska unija

Europska unija (engleski European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

Hrvatska pošta d.d.

Hrvatska pošta d.d. (HP), poduzeće poštanskoga prometa sa sjedištem u Zagrebu. Prva nacionalna poštanska ...

Hrvatska poštanska banka d.d.

Hrvatska poštanska banka d.d. (akronim HPB), hrvatska univerzalna banka sa sjedištem u Zagrebu. Banku ...

Hrvatski Telekom d.d.

Hrvatski Telekom d.d. (HT), hrvatsko poduzeće za telekomunikacijske usluge, sa sjedištem u Zagrebu. ...

IFLA

IFLA (akronim od engl. International Federation of Library Associations and Institutions), Međunarodna ...

komunikacija

komunikacija (lat. communicatio: priopćivanje, razgovor). 1. U komunikologiji, razmjena znakova i kombinacijâ ...

Mar del Plata

Mar del Plata, grad i turističko središte na obali Atlantskog oceana, 400 km južno od Buenos Airesa, ...

Matković, Vladimir

Matković, Vladimir, hrvatski inženjer elektrostrojarstva (Belišće, 28. X. 1915 – Zagreb, 13. IV. 2005). ...

mobitel

mobitel (mobi[lan] + tel[efon]) (mobilni telefon), prijenosni i autonomni uređaj za bežičnu komunikaciju ...

|<  1 (2)  3  4