Upit sustav, pronađeno natuknica: 2121

duodecimalni sustav

duodecimalni ili dodekadski sustav (prema lat. duodecim: dvanaest ili grč. δώδεϰα: dvanaest), brojevni ...

dvodomni sustav

dvodomni sustav, parlamentarni sustav u kojem se parlament sastoji od dvaju domova, s jednakim ili različitim ...

ekliptički koordinatni sustav

ekliptički koordinatni sustav, koordinatni sustav na nebeskoj sferi kojemu je osnovna ravnina ekliptika. ...

ekonomski sustav

ekonomski sustav, ukupnost institucija i međuovisnosti elemenata ekonomskog procesa, koja upravlja tokovima ...

ekstrasolarni planetni sustav

ekstrasolarni planetni sustav (ekstra- + lat. solaris: sunčani), sustav ekstrasolarnih planeta i drugih ...

ekvatorski koordinatni sustav

ekvatorski koordinatni sustav, koordinatni sustav na nebeskoj sferi kojemu je osnovna ravnina u ravnini ...

elektroenergetski sustav

elektroenergetski sustav, složeni tehničko-tehnološki sustav koji obuhvaća proizvodnju, prijenos, raspodjelu ...

elektromagnetski sustav jedinica

elektromagnetski sustav jedinica →  gaussov sustav jedinica ...

Europski monetarni sustav

Europski monetarni sustav (engl. European Monetary System, akronim EMS), monetarni sustav koji je uspostavila ...

fizikalni sustav

fizikalni sustav, skup odabranih i od okoline odvojenih fizikalnih objekata (tijela, čestica, polja) ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|