Upit sustav, pronađeno natuknica: 2121

agroekosustav

agroekosustav (agro- + ekosustav), poljoprivredni ekološki sustav, temeljna ekološka jedinica u poljoprivredi. ...

Ahernar

Ahernar (arap. āẖir al-nahr: ušće) (Achernar, Alfa Eridana, α Eridani), najsjajnija zvijezda u zviježđu ...

Ainu

Ainu (ainuski aïnu: čovjek, ljudi; Aino je nepravilno i ima pogrdno značenje), narod na otoku Hokkaidu ...

akademski i znanstveni stupnjevi

akademski i znanstveni stupnjevi, zvanja i znanstvene kvalifikacije što ih daju visoka učilišta (sveučilišta, ...

akcentuacija

akcentuacija (srednjovj. lat. accentuare: naglasiti, prema klas. lat. accentus: naglasak). 1. Sustav ...

akcija

akcija (lat. actio). 1. Djelovanje, djelatnost, djelo, čin, radnja, pothvat. 2. U fizici (znak S), ...

akozmizam

akozmizam (a1- + grčki ϰόσμος: svijet), filozofski nauk prema kojem svijet kao mnoštvo pojedinačnih ...

akromatičnost

akromatičnost (grč. ἀχρώματος: bezbojan), neovisnost o boji. Odnosi se na optički sustav u kojem je ...

Akruks

Akruks (prema Alfa Crucis: Alfa Križa) (Acrux, Alfa Križa, α Crucis), najsjajnija zvijezda u zviježđu ...

aksiom

aksiom (grč. ἀξίωμα: načelo, tvrdnja). 1. U matematici, polazna matematička izjava iz koje se logičkim ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|