Upit sustav, pronađeno natuknica: 2121

BIOS

BIOS (akronim od engl. Basic Input/Output System: osnovni ulazno-izlazni sustav), skup programa s osnovnim ...

bipolarni koordinatni sustav

bipolarni koordinatni sustav, koordinatni sustav u ravnini s dva ishodišta (pola) kojemu su koordinate ...

decimalni sustav

decimalni sustav →  brojevni sustavi ...

dekadski sustav

dekadski sustav (prema grč. δέϰα: deset) →  brojevni sustavi ...

delegatski sustav

delegatski sustav (lat. delegare: poslati, povjeriti), u ustavnopolitičkom sustavu SFR Jugoslavije, ...

dijadski brojevni sustav

dijadski brojevni sustav (grč. δυάς: dvojina, dvoje) →  binarni brojevni sustav ...

dinamički sustav

dinamički sustav (grč. δυναμıϰός: snažan, jak; pokretljiv), sustav različitih čestica mase mi i vektora ...

disipativni sustav

disipativni sustav (prema lat. dissipare: razasuti, razbacati, rasipati), mehanički, termodinamički, ...

dodekadski sustav

dodekadski sustav (grč. δώδεϰα: dvanaest) →  duodecimalni sustav ...

donacionalni sustav

donacionalni sustav (lat. donatio: darovanje, dar, darovnica), naziv koji se u hrvatskoj pravnoj historiografiji ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|