Upit subtangenta, pronađeno natuknica: 2

subtangenta

subtangenta (sub- + tangenta), projekcija na apscisu onoga dijela tangente na zadanu krivulju koji je ...

dodirni elementi

dodirni elementi, četiri osnovna elementa koja pripadaju svakoj točki krivulje u ravnini s obzirom na ...