Upit stupanj, pronađeno natuknica: 487

dekrement

dekrement (kasnolat. decrementum, od lat. decrescere: smanjivati se) (logaritamski dekrement prigušenja), ...

demencija

demencija (lat. dementia: bezumlje), zajednički naziv za progresivni i trajni gubitak intelektualnih ...

desnorukost

desnorukost, pojava da većina ljudi spretnije obavlja specijalizirane zadaće (npr. pisanje, crtanje, ...

despocija

despocija (prema grč. δεσπότης: gοspοdar), politički sustav u kojem se vlada despotski (→  despotizam). ...

detekcija

detekcija (lat. detectio: razotkrivanje), pronalaženje, otkrivanje (npr. elektromagnetskih valova), ...

Diderot, Denis

Diderot [didʀọ'], Denis, francuski filozof i književnik (Langres, 5. X. 1713 – Pariz, 30. VII. 1784). ...

dijaspora

dijaspora (grč. δıασπορά: rasipanje), raseljivanje pripadnika nekog naroda, etničke, vjerske ili etnokonfesijske ...

disertacija

disertacija (lat. dissertatio), općenito, učena rasprava; posebno, znanstv. rasprava, teza napisana ...

disipativni sustav

disipativni sustav (prema lat. dissipare: razasuti, razbacati, rasipati), mehanički, termodinamički, ...

dizartrija

dizartrija (dis-1 + grč. ἄρϑρον: zglob, član), nejasno, nerazumljivo izgovaranje riječi. Blaži stupanj ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|