Upit stupanj, pronađeno natuknica: 487

Carić, Antun Ilija

Carić, Antun Ilija, hrvatski književnik i folklorist (Svirče na Hvaru, 4. V. 1868 – Split, 8. IV. 1912). ...

Carigradska konferencija

Carigradska konferencija, sastanak održan od 11. XII. 1876. do 20. I. 1877. u Carigradu, na kojem su ...

Carnotov kružni proces

Carnotov kružni proces [kaʀnọ'~] (po Nicolasu Léonardu Sadiju Carnotu), reverzibilni kružni proces u ...

Cassel, Gustav

Cassel [ka'səl], Gustav, švedski ekonomist (Stockholm, 20. X. 1866 – Jönköping, 15. I. 1945). Profesor ...

cefalizacija

cefalizacija (od grč. ϰεφαλή: glava), u zoologiji, diferencijacija glave u prednjem dijelu životinjskog ...

Celsius, Anders

Celsius (šved. [sε'lsiʉs], udomaćeno [ce'lzius]), Anders, švedski fizičar i astronom (Uppsala, 27. XI. 1701 ...

celuloza

celuloza (lat. cellula: mala ćelija), bijela vlaknasta tvar netopljiva u vodi i organskim otapalima, ...

celzij

celzij, kadšto naziv za Celzijev stupanj. ...

cenzus

cenzus (lat. census: procjena), procjena vrijednosti imovine građana grčkoga polisa, a poslije i rimskih ...

cestovni promet

cestovni promet, prometna grana koja obavlja prijevoz ljudi i robe cestovnim vozilima. Pješački, zaprežni, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|