Upit stupanj, pronađeno natuknica: 487

acetatna vlakna

acetatna vlakna, kem. vlakna proizvedena od celuloznih acetata. Stupanj acetiliranja celuloze može biti ...

acidobazična ravnoteža

acidobazična ravnoteža, održavanje stalnog stupnja kiselosti (koncentracija vodikovih iona, pH) tjelesnih ...

admirativ

admirativ (prema kasnolat. admirativus: koji pokazuje čuđenje, divljenje). 1. Vrsta glagolskog načina ...

afilijacija

afilijacija (srednjovj. lat. affiliatio: sinovska veza). 1. U ekonomiji, stanje uske povezanosti ili ...

Agena (astronautika)

Agena [æ62721i:'nə], naziv američke rakete koja se u programu Gemini upotrebljavala kao satelitni cilj u ...

akademski i znanstveni stupnjevi

akademski i znanstveni stupnjevi, zvanja i znanstvene kvalifikacije što ih daju visoka učilišta (sveučilišta, ...

aleatorika

aleatorika (prema lat. aleatorius: koji se odnosi na kocku, kockarski), naziv za tehnike skladanja koje ...

algebarska funkcija

algebarska funkcija, funkcija f = f (x1, …, xn) varijabli x1, …, xn koja zadovoljava jednadžbu F (y, x1, …, xn) = 0, ...

alizarolna proba

alizarolna proba, brza, kvalitativna metoda ispitivanja kiselosti mlijeka. Ime je dobila po alizarolu, ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|