Upit skica, pronađeno natuknica: 42

Fichte, Johann Gottlieb

Fichte [fi'62179tə], Johann Gottlieb, njemački filozof (Rammenau, 19. V. 1762 – Berlin, 29. I. 1814). Jedan ...

Harris, Frank

Harris [hæ'ris], Frank (pravo ime James Thomas Harris), američki književnik (County Galway, Irska, 14. II. 1856 ...

Heijermans, Herman

Heijermans [h62656i'ərmαns], Herman, nizozemski dramatičar i prozni pisac (Rotterdam, 3. XII. 1864 – Zandvoort, ...

ilustracija

ilustracija (latinski illustratio: jasnoća, blistavost). 1. Općenito: tumačenje, objašnjenje (komentarima, ...

Irving, Washington

Irving [ə:'ɹviŋ], Washington, američki književnik i diplomat (New York, 3. IV. 1783 – Tarrytown, 28. XI. 1859). ...

Jurkić, Gabrijel

Jurkić, Gabrijel, hrvatski slikar (Livno, BiH, 24. III. 1886 – Livno, 25. II. 1974). Učio je slikarstvo ...

kič

kič (njemački Kitsch, možda od dijalektalnog kitschen: brzo napraviti, sklepati, ili prema engleskom ...

Klee, Paul

Klee [kle:], Paul, švicarski slikar i grafičar (Münchenbuchsee kraj Berna, 18. XII. 1879 – Muralto, ...

Klobučarić, Ivan

Klobučarić, Ivan (Johannes Clobucciarich Fluminensis), hrvatski slikar i kartograf (Dubašnica na Krku, ...

koncept

koncept (lat. conceptus: zametak; zamisao, pojam), pismeni sastavak koji je prvi, spontani izraz nekih ...

|<  1 (2)  3  4  5