Upit skica, pronađeno natuknica: 42

skica

skica (njemački Skizze < talijanski schizzo: prskanje; skica). 1. Prijenos određene umjetničke zamisli ...

album

album (lat.), bijela ploča, obično drvena ili posadrena, na kojoj su se u starome Rimu oglašavali edikti ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

Bartók, Béla

Bartók [bα'rto:k], Béla, madžarski skladatelj, etnomuzikolog i pijanist (Nagyszentmiklós, danas Sânnicolau ...

Beets, Nicolaas

Beets [be:ts], Nicolaas (pseudonim Hildebrand [hi'ldəbrant]), nizozemski pjesnik i prozaik (Haarlem, ...

bît

bît (bistvo, bitstvo, suće, grč. οὐσία, τὸ τί ἦν εἶναı, lat. esse), u filozofiji, ono što svoj bitak ...

Cánovas del Castillo, Antonio

Cánovas del Castillo [ka'noβas ~ kasti'ļo], Antonio, španjolski političar i povjesničar (Málaga, 8. II. 1828 ...

Chmielowski, Piotr

Chmielowski [hmjelo'fsk’i], Piotr, poljski povjesničar književnosti (Zawadyńce, 9. II. 1848 – Lavov, ...

crtež

crtež, grafički prikaz oblika na nekoj površini; slika predmeta ili pojava rađena s pomoću crtaćeg materijala ...

Dürer, Albrecht

Dürer [dy:'rəɹ], Albrecht, njemački slikar, grafičar i pisac o umjetnosti (Nürnberg, 21. V. 1471 – Nürnberg, ...

(1)  2  3  4  5