Upit propedeutika, pronađeno natuknica: 8

propedeutika

propedeutika (prema grčkom προπαιδεύειν: prije poučavati), pripravna ili uvodna nastava, upoznavanje ...

Antonin, Branko

Antonin, Branko, hrvatski liječnik internist (Kotor, 15. XI. 1919 – Rijeka, 12. III. 1983). Studij medicine ...

Aristotel

Aristotel (grčki Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), grčki filozof, znanstvenik i polihistor (Stagira u Traciji, ...

Kamlah, Wilhelm

Kamlah [ka'mla:], Wilhelm, njemački filozof (Hohendorf an der Bode, 3. IX. 1905 – Erlangen, 24. IX. 1976). ...

Lorenzen, Paul

Lorenzen [lorε'ncən], Paul, njemački matematičar i filozof (Kiel, 24. III. 1915 – Göttingen, 1. X. 1994). ...

Natorp, Paul

Natorp [na:'tɔrp], Paul, njemački filozof (Düsseldorf, 24. I. 1854 – Marburg, 17. VIII. 1924). Profesor ...

ontologija

ontologija (onto- + -logija), znanost o biću kao biću ili znanost o bitku bivstvujućeg kao takvom; temeljna ...

Vidaković, Stjepan

Vidaković, Stjepan, hrvatski liječnik (Varaždin, 15. XII. 1890 – Zagreb, 20. X. 1984). Radio 1918–61. ...