Upit povijest, pronađeno natuknica: 2582

Agoult, Marie Catherine Sophie de Flavigny

Agoult [agu'], Marie Catherine Sophie de Flavigny (pseudonim Daniel Stern), grofica, francuska književnica ...

agrarna reforma

agrarna reforma, pojam s dva značenja. Prvotno je označivao zahvate što su ih provodile države radi ...

Agricola, Martin

Agricola [~ri'kola], Martin (Martinus; Martin Sore), njemački glazbeni teoretičar i skladatelj (Schwiebus, ...

Ahmed, Rasim

Ahmed [ahme'd], Rasim, turski pisac, književni kritičar i novinar (Istanbul, 1864 – Istanbul, 21. IX. 1932). ...

Ah Ying

Ah Ying [a jiŋ] (pravo ime Qian Defu), kineski književnik (Wuhu, 6. II. 1900 – Tientsin, 17. VI. 1977). ...

Aitzema, Lieuwe van

Aitzema [a:'itsəmα], Lieuwe van, nizozemski povjesničar (Dokkum, 19. XI. 1600 – Hag, 23. II. 1669). ...

Akademija dramske umjetnosti

Akademija dramske umjetnosti (akronim ADU), znanstvenonastavna ustanova Sveučilišta u Zagrebu. Osnovana ...

akademije glazbene

akademije, glazbene. O glazbeno-teorijskim problemima raspravljalo se unutar akademija, koje se od XVI. st. ...

aksiologija

aksiologija (grčki ἄξıος: vrijedan + -logija). 1. Filozofska disciplina koja ispituje vrijednosti; ...

Alačević, Franjo

Alačević, Franjo, hrvatski kulturni djelatnik (Makarska, 27. IX. 1805 – Makarska, 23. XII. 1858). Skupljao ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|