Upit povijest, pronađeno natuknica: 2592

Baronio, Cesare

Baronio (Baronius) [baro:'~], Cesare, talijanski crkveni povjesničar i kardinal (Sora, Frosinone, 31. X. 1538 ...

Barros Arana, Diego

Barros Arana [ba'r:os ara'na], Diego, čileanski povjesničar (Santiago, 16. VIII. 1830 – Santiago, 4. XI. 1907). ...

Barrow, John

Barrow [bæ'rəu], John, engleski istraživač i geograf (Dragley Beck, 19. VI. 1764 – London, 23. XI. 1848). ...

Bartoli, Daniello

Bartoli [ba'~], Daniello, talijanski književnik (Ferrara, 12. II. 1608 – Rim, 13. I. 1685). Isusovac ...

Bartsch, Adam

Bartsch [barč], Adam, austrijski crtač, bakrorezac i pisac (Beč, 17. VIII. 1757 – Beč, 21. VIII. 1821). ...

Baski

Baski (španjolski Vascos, francuski Basques), narod većinom (oko 80%) u španjolskoj autonomnoj zajednici ...

Baskija

Baskija. 1. U širem smislu (španjolski País Vasco, baskijski Euskal Herria, francuski Pays Basque), ...

Bassin, Aleksandar

Bassin [basi'n], Aleksandar, slovenski likovni kritičar (Ljubljana, 8. V. 1938). Diplomirao pravo i ...

Bastaić, Konstantin

Bastaić, Konstantin, hrvatski pravnik (Svinica kraj Petrinje, 3. VI. 1908 – Zagreb, 30. I. 1969). Pravni ...

Bašagić, Safvet-beg

Bašagić, Safvet-beg (pseudonim Mirza Safvet), bošnjački književnik, znanstvenik, prevoditelj i političar ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|