Upit povijest, pronađeno natuknica: 2592

Arti musices

Arti musices [a'rti: mu:'zice:s] (lat.), jedini znanstveni muzikološki časopis u Hrvatskoj. Izlazi neprekidno ...

Artur

Artur (latinski Artorius), kralj keltskih Brita oko 500. Već od VIII. st. glavni lik različitih legendi, ...

Arx, Cäsar von

Arx [arks], Cäsar von, švicarski dramski pisac i redatelj (Basel, 23. V. 1895 – Niedererlinsbach kraj ...

askeza

askeza (grč. ἄσϰησις: vježbanje), sustav duhovnog naučavanja i praktičnih napora za postizanje određenog, ...

Assemani, Giuseppe Simone

Assemani [as:ema:'ni], Giuseppe Simone (Simonio), jedan od najistaknutijih europskih orijentalista druge ...

Asser

Asser [æ'sə], (latinizirano Asserius Menevensis), engleski biskup i ljetopisac (Wales, ? – ?, oko 909). ...

Aster, Ernst

Aster [a'stəɹ], Ernst, njemački filozof (Berlin, 18. II. 1880 – Stockholm, 21. X. 1948). Sveučilišni ...

astronautika

astronautika (astro- + nautika), sinteza mnogobrojnih znanstvenih i tehničkih disciplina koje se bave ...

Ašik-paša Zade, Derviš Ahmed

Ašik-paša Zade, Derviš Ahmed, osmanski ljetopisac (Amasya, prva polovica XV. st. – Carigrad, nakon 1503). ...

AT&T

AT&T (akronim od engl. American Telephone and Telegraph Corporation [əme'rikən te'ləfoun ən te'ligræf ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17  18  19  20  >  >|