Upit pol, pronađeno natuknica: 453

funkcionalizam

funkcionalizam (franc. fonctionnalisme). 1. Smjer u teoriji društva koji pretpostavlja da dijelovi ...

galaktički koordinatni sustav

galaktički koordinatni sustav, koordinatni sustav na nebeskoj sferi koji se koristi za određivanje položaja ...

galvanski članak

galvanski članak (galvanski element), primarni električni članak, neobnovljivi izvor električne struje ...

gazzetta

gazzetta [gaʒ:e't:a] (tal.). 1. Pučki naziv za mletački srebrni novac od dva solda, kovan za Veneciju ...

generalni staleži

generalni staleži ili opći staleži (franc. États généraux [eta' ženeʀọ']), franc. državni staleži (XIV–XVIII. st.). ...

geografska otkrića

geografska otkrića, otkrivanje, upoznavanje i istraživanje nepoznatih krajeva Zemlje. Premda o tome ...

Gercen, Aleksandr Ivanovič

Gercen [g’e'rcən] (Hercen), Aleksandr Ivanovič (pseudonim Iskander), ruski književnik i ideolog (Moskva, ...

gerontogogija

gerontogogija (geronto- + -agogija), interdisciplinarna edukacijska znanost, nastala u drugoj pol. ...

glagoljica

glagoljica, uz ćirilicu, jedno od dvaju slavenskih pisama. U slovnoj morfologiji ne pokazuje sličnosti ...

glazba

glazba, znanje i vještina, odnosno umjetnost vremenske organizacije zvuka; umjetnost kombiniranja zvukova ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|