Upit pismo, pronađeno natuknica: 396

abecedariji glagoljični i ćirilični

abecedariji, glagoljični i ćirilični, standardni popisi glagoljičnih i(li) ćiriličnih grafema (s utvrđenim ...

Achternbusch, Herbert

Achternbusch [a'xtəɹnbuš], Herbert, njemački književnik, tvorac filmova i likovni umjetnik (München, ...

Acta Croatica

Acta Croatica [a:'kta kro·a:'tika] (Hrvatski spomenici, Listine hrvatske), zbirka hrvatskih srednjovjekovnih ...

adresa

adresa (franc. adresse). 1. Podatci o mjestu na kojem fizička ili pravna osoba boravi ili radi (ulica i ...

Afranije, Lucije

Afranije, Lucije (latinski Lucius Afranius [lu:'ki·us afra:'ni·us]), rimski komediograf (druga polovica ...

Aidoo, Ama Ata

Aidoo (engl. [ẹi'du:]), Ama Ata, ganska književnica (Saltpond, Gana, 23. III. 1942). Diplomirala u Gani, ...

Albahari, David

Albahari, David, srpski književnik i prevoditelj (Peć, 15. III. 1948). U Zagrebu studirao anglistiku. ...

Albanija (pokrajina)

Albanija, stara kavkaska pokrajina na obali Kaspijskoga jezera. Od VII. st. pr. Kr. bila je u sastavu ...

Albinoni, Jakov

Albinoni, Jakov (Giacomo), pjesnik, rođen vjerojatno potkraj XVII. st. u zadarskoj plemićkoj obitelji. ...

alfabet

alfabet, konvencionalno poredan niz svih slova koja se upotrebljavaju u kojem pismu, pa onda, u prenesenom ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|