Upit pismo, pronađeno natuknica: 395

kancelarija

kancelarija (srednjovj. lat. cancellaria, od lat. cancellus: rešetka, ograda), ured, uredovnica, pisarnica. ...

kapitala

kapitala (lat. capitalis, od caput: glava; naslov poglavlja), naziv za latinsko majuskulno pismo. Ime ...

karolina

karolina (srednjovj. lat. [scriptura] carolina: pismo Karla Velikoga), srednjovjekovno latinsko minuskulno ...

karšuni

karšuni (karšūnī), sirsko (»sirijsko«) pismo koje se upotrebljavalo za bilježenje arapskoga; u njem ...

katakana

katakana (jap., od kata: nepotpun i kana: pismo), jedno od dvaju slogovnih pisama koja se koriste za ...

Katančić, Matija Petar

Katančić, Matija Petar, hrvatski pjesnik, estetičar, književni teoretičar, prevoditelj, leksikograf, ...

katolicizam

katolicizam (prema crkv. lat. catholicus < grč. ϰαϑολıϰός: sveopći), vjeroispovjedni sustav Katoličke ...

Kazahstan

Kazahstan (kazaški Qazaqstan; Qazaqstan Respublikasy/Қaзaқстaн Респyбликaсьı), država u srednjoj Aziji, ...

Kelti

Kelti (latinski Celtae i Galli), skupina indoeuropskih naroda, naseljenih potkraj II. i u početku I. tisućljeća ...

Kina

Kina (Zhonghua Renmin Gongheguo; Narodna Republika Kina), država u istočnoj i sr. Aziji, po površini ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|