Upit pismo, pronađeno natuknica: 395

je

je, ćirilično slovo ligaturnoga podrijetla, sastavljeno od slova iže i slova e, povezanih crticom: ...

Jesenjin, Sergej Aleksandrovič

Jesenjin (Esenin) [jis’e'n’in], Sergej Aleksandrovič, ruski pjesnik (Konstantinovo, Rjazanjska gubernija, ...

Jochumsson, Matthías

Jochumsson [jɔ'kymsɔn], Matthías, islandski pjesnik i dramatičar (Skógar u Þorskafjörðuru, 11. XI. 1835 ...

Jožefić, Franjo

Jožefić, Franjo (Rizon), senjski biskup (Rijeka, polovica XV. st. – Klana, 1551). Od 1521. bio je senjski ...

K

K. 1. Petnaesto slovo hrvatske abecede a deseto latinske, za glas /k/, silabičkoga imena ka. U glagoljici ...

Kadmo

Kadmo (grč. Κάδμος, Kádmos), prema grčkom mitu, sin sidonskoga kralja Agenora, brat Kiliksa i Feniksa, ...

kaligrafija

kaligrafija (kali- + -grafija), u pravom značenju: krasopis, vještina lijepog pisanja; u širem značenju: ...

Kalmici

Kalmici, narod nastanjen većinom u Republici Kalmikiji (Ruska Federacija); oko 180 000 pripadnika. Kalmici ...

kalvinizam

kalvinizam (novolat. calvinismus), grana protestantizma zasnovana na reformacijskim načelima XVI. st. ...

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernome dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|