Upit pion, pronađeno natuknica: 7

pion

pion (pi od slova π + [mez]on) (znak π), najlakši mezon, izgrađen od kvarkova i antikvarkova gore (u) ...

Furić, Miroslav

Furić, Miroslav, hrvatski fizičar (Davor, 31. I. 1941). Brat Krešimira Furića. Diplomirao (1964) i doktorirao ...

hadron

hadron (prema grč. ἁδρός: gust, jak, temeljan), subatomska čestica koju čine kvarkovi povezani jakim ...

notacija

notacija (lat. notatio). 1. Bilježenje, konvencionalan način koji služi za prikazivanje pojmova, veličina ...

Powell, Cecil Frank

Powell [pạuəl], Cecil Frank, engleski fizičar (Tonbridge, 5. XII. 1903 – kraj Milana, Italija, 9. VIII. 1969). ...

tvorba parova

tvorba parova, proces nastajanja elementarne čestice i njezine antičestice iz bozona, pri čemu vrijede ...

vrijeme poluraspada

vrijeme poluraspada (poluživot) (znak T1/2 ili t1/2), vrijeme koje je potrebno da se raspadne polovica ...