Upit personifikacija, pronađeno natuknica: 54

Konkordija

Konkordija (lat. Concordia [konko'rdi·a]: sloga), rimska božica, personifikacija sloge rimskih građana. ...

Levijatan

Levijatan (hebrejski livjāthān, doslovno: svinut, zavinut), u Starome zavjetu, na više mjesta spominjana ...

Linos

Linos (grč. Λίνος, Línos), grčki mitski glazbenik i pjevač. Usavršio liru, pa ga je Apolon iz zavisti ...

Maat

Maat (staroegip.: pravda, istina), egipatska božica, personifikacija reda, pravde i istine. Kći boga ...

mamon

mamon (lat. mammona < grč. μαμων8118ς < aramejski mōmōn/ā/: bogatstvo, dobit, novac), u judaističkim spisima: ...

māyā

māyā [ma:'ja:] (sanskrt.: lukavstvo, obmana). l. U vedizmu, mjerničko umijeće kojim bogovi mjere prostore ...

Metida (religija)

Metida (grč. Mῆτις, M61571tis), u grčkoj mitologiji, kći Oceana i Tetide, prva Zeusova žena; personifikacija ...

Mnemozina

Mnemozina (grčki Μνημοσύνη, Mnēmosýnē), u grčkoj mitologiji, kći Urana i Geje, majka muzâ i jedna od ...

Morana

Morana, u slavenskoj mitologiji, božica vegetacijskoga ciklusa, osvete i smrti; personifikacija zime; ...

Nika

Nika (grčki Νίϰη, Níkē: pobjeda), u grčkoj mitologiji, kći titana Palanta i Stige, krilata božica pobjede ...

|<  1  2  3 (4)  5  6