metaloprerađivačka industrija

metaloprerađivačka industrija, industrijska grana koja obuhvaća proizvodnju različitih metalnih proizvoda ...

obrti, narodni

obrti, narodni ili tradicijski, običajno uvjetovane djelatnosti kojima se proizvode različiti funkcionalni ...

tehnika

tehnika (prema grč. τεχνιϰός: vješt, uvježban, od τέχνη: umijeće, vještina), ukupnost iskustveno ili ...

televizija

televizija (engl. television, od tele- + lat. visio: pojava; predstava), pojam s dva osnovna značenja: ...

Virius, Mirko

Virius, Mirko, hrvatski naivni slikar (Đelekovec, 28. X. 1889 – Zemun, V. 1943). Po zanimanju poljoprivrednik. ...

|<  1 (2)