Upit mjerilo, pronađeno natuknica: 58

mjerilo

mjerilo. 1. Naprava (također zvana mjerni instrument ili mjerni uređaj) kojom se obavlja mjerenje, ...

mjerilo protoka

mjerilo protoka, uređaj za mjerenje količine kapljevine, pare ili plina koji protječu kroz cjevovod ...

kljunasto mjerilo

kljunasto mjerilo (pomično mjerilo, razgovorno šubler, prema njem. Schublehre), mjerilo duljine s pomičnim ...

pomično mjerilo

pomično mjerilo →  kljunasto mjerilo ...

A

A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

ambitus

ambitus [a'~] (lat.: opseg), raspon od najdubljega do najvišeg tona melodije; posebno u glazbi temeljenoj ...

antropocentrizam

antropocentrizam (antropo- + -centrizam), nazor prema kojemu je čovjek temelj i središte zbiljnosti, ...

aršin

aršin (tur. arşın). 1. Stara mjerna jedinica duljine →  lakat. 2. U prenesenom značenju, mjera, mjerilo. ...

auksanologija

auksanologija (grč. αὐξάνω: rastem + -logija), znanost koja proučava ljudski rast u razvojnoj dobi, ...

baždarenje broda

baždarenje broda (engl. tonnage measurement of ships), zakonom ili drugom pravovaljanom odredbom propisani ...

(1)  2  3  4  5  6