Upit mehanički rad, pronađeno natuknica: 56

kamera

kamera (lat. camera < grč. ϰαμάρα: svod; sobica, izba), uređaj za dobivanje slikovnih zapisa, tj. za ...

migracija

migracija (lat. migratio: seoba). 1. U najširem smislu, prostorna pokretljivost stanovništva, a u užem ...

monokromator

monokromator (prema grč. μονόχρωμος: jednobojan), optički instrument za izdvajanje zračenja sasvim uskoga ...

Puretić, Mario

Puretić (Puratić), Mario, hrvatski izumitelj (Sumartin na Braču, 26. VI. 1904 – Santa Barbara, California, ...

računalo

računalo, naprava za obavljanje računskih operacija; od druge polovice XX. stoljeća pod tim se pojmom ...

sat (strojarstvo)

sat (tur. saat < arap. sāa‘), naprava ili uređaj za mjerenje vremena, ponajprije za određivanje doba ...

sklopni aparati

sklopni aparati, u elektrotehnici (elektroenergetici), aparati za uspostavljanje, održavanje i prekidanje ...

tehnika

tehnika (prema grč. τεχνιϰός: vješt, uvježban, od τέχνη: umijeće, vještina), ukupnost iskustveno ili ...

tekstilni strojevi

tekstilni strojevi, strojevi koji u tekstilstvu služe za dobivanje prirodnih i umjetnih vlakana, mehaničku ...

televizija

televizija (engl. television, od tele- + lat. visio: pojava; predstava), pojam s dva osnovna značenja: ...

|<  1  2  3  4 (5)  6