Upit ljepila, pronađeno natuknica: 42

građevni materijal

građevni materijal, materijal koji služi za izradbu građevina. Najstariji je građevni materijal bio ...

Henkel KGaA

Henkel KGaA [hε'ŋkəl], njemački kemijski koncern sa sjedištem u Düsseldofru, osnovan 1876. Proizvođač ...

izocijanati

izocijanati (izo- + cijanati), esteri izocijanske kiseline (HNCO), iz koje se mogu dobiti izravno ili ...

kaširanje

kaširanje (prema njem. kaschieren < franc. cacher: prikriti, prekriti, zasjeniti), obljepljivanje, presvlačenje, ...

kazein

kazein (od lat. caseus: sir), glavna bjelančevina u mlijeku. Smjesa je fosfoproteina, kojih se frakcije ...

kemijska industrija

kemijska industrija, industrija kojoj se proizvodnja temelji na kem. tehnologiji, tj. na postupcima ...

kist

kist (ruski kist’) (rjeđe kičica, četka), slikarski i ličilački pribor koji služi za nanošenje boje, ...

koagulacija

koagulacija (lat. coagulatio: grušanje, sirenje), zgrušavanje (npr. krvi), nakupljanje, agregiranje, ...

mastiks

mastiks (njem. Mastix < lat. mastix i mastic/h/e < grč. μαστίχη), smola od balzama mediteranskoga drveta ...

melamin

melamin (grč. μέλας: crn, taman + amin[i]), triamid cijanurne kiseline, 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin, ...

|<  1 (2)  3  4  5