Upit liturgijske knjige, pronađeno natuknica: 26

liturgijske knjige

liturgijske knjige, zbirke tekstova koji se čitaju ili pjevaju prigodom pojedinih obreda ili čina u ...

Cithara octochorda

Cithara octochorda [ci'tara okto:ko'rda], najpoznatiji i najopsežniji stariji hrvatski tiskani zbornik ...

diakonikon

diakonikon (grč. δıαϰονıϰόν; srednjovj. lat. diaconicum), u ranokršćanskim i bizantskim crkvama prostorija ...

Dosoftei

Dosoftei [dosoftẹi'] (pravo ime Dimitrie Barila), rumunjski pisac arumunjskoga podrijetla (?, 26. X. 1624 ...

Duh

Duh, prvi zagrebački biskup (oko 1094). Prema Felicijanovoj ispravi (1134) ugarski kralj Ladislav doveo ...

glagoljaško bogoslužje

glagoljaško bogoslužje, bogoslužje na crkvenoslavenskom jeziku. Počelo se širiti krajem IX. st., a vezuje ...

glagoljaštvo

glagoljaštvo, karakterističan segment hrv. kulture, dominantan u sr. vijeku, koji čine: glagoljičko ...

gotika

gotika (njem. Gotik, od kasnolat. gothicus: koji pripada Gotima), stilsko razdoblje u srednjovjekovnoj ...

Horvath, Štefan

Horvath, Štefan, hrvatski pisac i novinar (Čemba, njemački Schandorf, Gradišće, Austrija, 20. XII. 1909 ...

katekumenat

katekumenat (prema katekumen), vrijeme priprave za krštenje osoba obraćenih na kršćanstvo. Spominje ...

(1)  2  3