Upit koncept, pronađeno natuknica: 115

Pascal, Blaise

Pascal [paska'l], Blaise, francuski filozof, matematičar, izumitelj i fizičar (Clermont, danas Clermont-Ferrand, ...

Perić, Pavao

Perić, Pavao, hrvatski kipar (Ercegovci kraj Dicma, 1. II. 1907 – Zagreb, 14. VII. 1978). Diplomirao ...

permanentno obrazovanje

permanentno obrazovanje, izvanškolsko obrazovanje koje u pravilu slijedi nakon redovitog obrazovanja ...

Petersen, Peter

Petersen [pe:'təɹzən], Peter, njemački pedagog (Grossenwiehe kraj Flensburga, 26. VI. 1884 – Jena, 21. III. 1952). ...

podjela rada

podjela rada, dioba radnoga procesa na veći broj zadataka od kojih svaki obavlja drugi pojedinac ili ...

pojam

pojam. 1. U lingvistici, misaoni koncept do kojega se dolazi apstrakcijom, a s pomoću kojega se predmeti ...

Posidonije iz Apameje

Posidonije iz Apameje (Posejdonije; grčki Ποσειδώνιος, Poseidṓnios), grčki stoički filozof i prirodoznanstvenik ...

poslovni fond

poslovni fond, u računovodstvenoj praksi i zakonodavstvu, do donošenja i primjene Zakona o računovodstvu ...

prosvjetiteljstvo

prosvjetiteljstvo (francuski Lumières, njemački Aufklärung, engleski Enlightenment, talijanski illuminismo), ...

Provansa

Provansa (francuski Provence [pʀɔv8118:'s]), povijesna pokrajina i geografska regija (Provence-Alpes-Côte ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >