Upit koncept, pronađeno natuknica: 115

Kulunčić, Andreja

Kulunčić, Andreja, hrvatska konceptualna umjetnica (Subotica, 3. VIII. 1968). Diplomirala 1992. kiparstvo ...

Laibach

Laibach [la'jbah], slovenska glazbena i umjetnička (multimedijska) skupina, utemeljena 1980. u Trbovlju. ...

Leb i sol

Leb i sol, makedonski rock-sastav osnovan 1976. u Skoplju. U prvoj (i najcjenjenijoj) postavi sudjelovali ...

Lister, Joseph

Lister [li'stə], Joseph, britanski kirurg (Upton, 5. IV. 1827 – Walmer, 10. II. 1912). Sin Josepha Jacksona ...

logika

logika (latinski logica < grč. λογıϰὴ [τέχνη]: umijeće ispravnoga mišljenja, rasuđivanja, prosuđivanja, ...

marginalnost

marginalnost (prema srednjovj. lat. marginalis: rubni, od lat. margo, genitiv marginis: rub, kraj), ...

Meksiko

Meksiko (Estados Unidos Mexicanos), država u južnome dijelu Sjeverne Amerike, između SAD-a (duljina ...

Merton, Robert King

Merton [mə:'ɹtən], Robert King, američki sociolog (Philadelphia, 5. VII. 1910 – New York, 23. II. 2003). ...

Messiaen, Olivier

Messiaen [mεsj8118'], Olivier, francuski skladatelj, orguljaš i pedagog (Avignon, 10. XII. 1908 – Pariz, ...

Mises, Richard von

Mises [mi:'zəs], Richard von, austrijski matematičar i aerodinamičar (Lemberg, danas Lavov, Ukrajina, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >