Upit kolaps, pronađeno natuknica: 13

kolaps

kolaps (srednjovj. lat. collapsus, od lat. collabi: srušiti se), obična nesvjestica, kratkotrajan gubitak ...

apstinencijski sindrom

apstinencijski sindrom, skup simptoma koji se pojavljuje kada se naglo prekine uzimanje neke tvari koja ...

degeneracija

degeneracija (kasnolat. degeneratio, od lat. degenerare: izroditi se, izopačiti se). 1. U biologiji ...

doping

doping (amer. slang: drogiranje, od niz. doop: umak), uzimanje farmakoloških ili fizioloških sredstava ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

Irska (država)

Irska (irski Éire, engleski Ireland; neslužbeno Republika Irska/Poblacht na hÉireann/Republic of Ireland), ...

kaldera

kaldera (španj. caldera: kotao), depresija na Zemljinoj površini nastala urušavanjem u niže smještenu ...

kriza

kriza (njemački Krise < latinski crisis: prosudba < grčki ϰρίσıς: odluka). 1. Dubok, sveobuhvatan poremećaj ...

nikotin

nikotin (franc. nicotine, po → J. Nicotu de Villemainu), glavni alkaloid duhana (Nicotiana tabacum), ...

Putnam, Robert David

Putnam [pʌ'tnəm], Robert David, američki politolog (Rochester, New York, 9. I. 1941). Diplomirao je ...

(1)  2